Bitininkų draugijos

Grįžti į draugijų sąrašą

Vilniaus bitininkų susivienijimas

Kazimieras Spetyla Pirmininkas (-ė)

Kazimieras Spetyla

Vilniaus bitininkų susivienijimas įkurtas 1972 m.- didžiausia ir seniausia Vilniaus krašto bitininkų asociacija organizuojanti bitininkystes vystymą Vilniaus, Traku ir Šalčininkų rajonuose bei Vilniaus mieste. Susivienijimo pirmininkas Kazimieras Spetyla (gimęs 1945.02.01), baigęs Lietuvos Veterinarijos akademiją, vadovauja nuo 2009 m.

1972 m. 40 Vilniaus bitininkų mėgėjų susibūrė į Vilniaus sodininkų draugijos Vilniaus bitininkų skyrių. Pirmininku buvo išrinktas agronomas Jonas Dmukauskas. Draugijai vadovavo 6 metus. Per tą laiką skyrius išaugo iki 400 narių. Gausėjimą skatino parama dirbtiniais koriais, bitininkavimo inventoriumi, konsultacijomis (žiemą vyko bitininkystės kursai, vasarą seminarai, išvykos). Vėliau narių skaičius pradėjo mažėti, nes kai kurie nariai matyt tikėjosi didesnės naudos, kurios Vilniaus bitininkų skyrius negalėjo teikti.

1978 m. skyriui pradėjo vadovauti Antanas Slapšys, kuris pagrindinį dėmesį skyrė prekybai medumi, gėlėmis. Suremontavus skyrius patalpas buvo įsteigta medaus ir gėlių parduotuvė „Bitinėlis“. Bitininkai galėjo parduoti savo medų. Į narius stojo ūkių visuomeninių bitynų bitininkai ir didesnių bitynų bitininkai mėgėjai.

Per 20 metų Vilniaus bitininkų susivienijimui vadovavo habil. dr. Mykolas Rauckis. Jis keitė skyriaus darbo tvarką ir veiklą. Lietuvos sodininkų draugijos bitininkų skyrius pertvarkytas į savarankišką Vilniaus bitininkų susivienijimą. Narių skaičius išaugo iki 1000. Jų augimą skatino cukraus gavimas. Kai cukraus gavimas nutrūko narių skaičius pradėjo mažėti. Dabar susivienijimas jungia 130 narių. Jie laiko apie 3000 bičių šeimas.

Nuo 2009 m. susio 31 d. Susivienijimo darbui vadovauja Kazimieras Spetyla. Susivienijimo pirmininko pavaduotojas Antanas Gonta, valdybos nariai dr. Apolinaras Čepulis, habil. dr. Mykolas Rauckis, Stasys Molis, Vaclovas Porėjus, Kęstutis Jazukevičius, Jonas Juodvalkis, Domas Balandis, dr. Kęstutis Olšauskas. 

Vilniaus bitininkų susivienijimo nariais yra Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas, Lietuvos mokslų akademijos narys, prof. habil. dr. Algirdas Skirkevičius, viceprezidentas Kazimieras Spetyla, UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis, žurnalo „Lietuvos bitininkas“ vyr. redaktorius Jonas Dmukauskas.

Vilniaus bitininkų susivienijimo patalpose yra nuolat veikianti paroda-pardavimas (vyr. konsultantė Irena Semėnienė). Žiemą vyksta paskaitos, konsultacijos. Paskaitų temos skelbiamos „Lietuvos bitininko“ puslapiuose. Pavasarį bitininkai renkasi bitininko Stasio Kučinsko sodyboje. Pirmininkas Kazimieras Spetyla kasdien konsultuoja bitininkus nuo 11 iki 12 val. Vilniaus bitininkų susivienijimo durys atvertos kiekvienam sostinės bitininkui.

2012 m. balandžio 28 d. Vilniaus bitininkų susivienijimas ir UAB "Bičių korys" surengė aktyvaus bitininkavimo sezono pradžios šventę. Nuo 3 pav. vaizdai iš šventės.

2013 m. balandžio 27 d. Vilniaus bitininkų susivienijimas ir UAB "Bičių korys" surengė aktyvaus bitininkavimo sezono pradžios šventę. Nuo 23 pav. vaizdai iš šventės.
 

Kontaktinė informacija