LBS darbo planas 2017 metams

 I. Organizacinė veikla
- LBS ataskaitinis susirinkimas (Kauno raj. Stulginskio vardo universitetas, A. Skirkevičius, A. Amšiejus 2017 03 18).
- LBS Valdybos posėdžiai (Vilniuje, A. Skirkevičius, K. Spetyla, preliminarios datos 2017 05; 2017 07; 2017 12.
II. Bitininkystės vystymo Lietuvoje veikla
- Dalyvavimas Lietuvos vyriausybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir tarptautinėse organizacijose sprendžiant bitininkystei svarbius klausimus (A. Skirkevičius).
- Metodinė ir organizacinė pagalba naujai besikuriančioms bitininkų organizacijoms (A. Skirkevi-čius, K. Spetyla).
III. Ūkinė-finansinė veikla
-Dalyvavimas bitininkystės sektoriaus programoje (2017 03 - 10 mėnesiai, A. Skirkevičius, K. Spetyla).
-Nario mokesčio surinkimas (2017 03 - 10 mėnesiai, A. Skirkevičius, K. Spetyla, V. Juodvalkis).
IV. Bitininkų mokymo, švietėjiška ir kultūrinė veikla
---Regioniniai pradedančių bitininkų mokymai: prof. habil. dr. A. Skirkevičius, doc. dr. A. Amšiejus, K. Spetyla, dr. J. Balžekas, dr. L. Blažytė – Čereškienė, B. Budreckienė, A. Rutkauskas.
---XLI Lietuvos bitininkų šventės organizavimas (Panevėžio raj. rugpjūčio 5-6 d.). A. Rutkauskas (orgkomiteto pirmininkas), K. Spetyla (vicepirmininkas), nariai: LBS valdybos narys doc. dr. A. Amšiejus, LBS valdybos narys valdybos narys J. Juodvalkis, LBS valdybos narė Birutė Budreckienė, LBS revizijos komisijos narys D. Abrutis, UAB „Bičių Austėja“ direktorius Sigitas Uselis, Tauragės bitininkų draugijos valdybos narys R. Zdaniauskis, UAB „Wilara“ direktorius G. Olsevičius.
--- Mokomoji išvyka į APIMONDIA kongresą, (L. Blažytė-Čereškienė),
---Tarptautinės jaunųjų bitininkų varžybos (R. Mačienė, A. Amšiejus).
--- LBS internetinės svetainės tobulinimo klausimai (A. Skirkevičius, L. Blažytė-Čereškienė),
---LBS žurnalo „Lietuvos bitininkas“ išleidimas ir jo tobulinimas (A. Skirkevičius, J. Juodvalkis, K. Spetyla),
---Dalyvavimas Lietuvos Apiterapeutų veikloje (K. Spetyla).
---Konkursas „pažangiausias bitynas Lietuvoje 2017“ (A. Skirkevičius, K. Spetyla, A. Amšiejus, J. Juodvalkis).
---Dalyvavimas valstybine maisto ir veterinarijos tarnybos rengiamose priemonėse“ (A. Skirkevi-čius).