LBS darbo planas 2018 metams

 I. Organizacinė veikla
- LBS ataskaitinis susirinkimas (Kauno raj. Žemės ūkio universitetas, A. Skirkevičius, A. Amšiejus 2018 03 17).
- LBS Valdybos posėdžiai (Vilniuje, A. Skirkevičius, K. Spetyla, preliminarios datos 2018 05; 2018 07; 2018 12.
II. Bitininkystės vystymo Lietuvoje veikla
- Dalyvavimas Lietuvos vyriausybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir tarptautinėse organizacijose sprendžiant bitininkystei svarbius klausimus (A. Skirkevičius).
- Metodinė ir organizacinė pagalba naujai besikuriančioms bitininkų organizacijoms (A. Skirkevičius, K. Spetyla).
III. Ūkinė-finansinė veikla
-Dalyvavimas bitininkystės sektoriaus programoje (2018 03 - 10 mėnesiai, A. Skirkevičius, K. Spetyla).
-Nario mokesčio surinkimas (2018 03 - 10 mėnesiai, A. Skirkevičius, K. Spetyla, V. Juodvalkis).
IV. Bitininkų mokymo, švietėjiška ir kultūrinė veikla
---Regioniniai pradedančių bitininkų mokymai: prof. habil. dr. A. Skirkevičius, doc. dr. A. Amšiejus, K. Spetyla, dr. J. Balžekas, dr. L. Blažytė – Čereškienė, B. Budreckienė, A. Rutkauskas, J. Jankauskas.
---XLII Lietuvos bitininkų šventės organizavimas (Joniškio raj. rugpjūčio 4-5 d.)
Organizacinis komitetas: Joniškio bitininkų draugijos pirmininkas Povilas Karitonas (pirmininkas), LBS viceprezidentas, Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkas Kazys Spetyla (vicepirmininkas), nariai: LBS viceprezidentas doc. dr. Algirdas Amšiejus, LBS valdybos narys, UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis, LBS valdybos narė Mažeikių bitininkų draugijos pirmininkė Birutė Bud-reckienė, Plungės bitininkų draugijos pirmininkas Donatas Abrutis, UAB „Bičių Austėja“ direktorius Sigitas Uselis, Tauragės bitininkų draugijos valdybos narys Romualdas Zdaniauskis, UAB “Wilara” direktorius Gediminas Olsevičius
--- Mokomoji bitininkų išvyka į užsienį - Austrijos bitynai - 2018 m. liepos 8 – 13 d. (L. Blažytė Čereškienė),
---Tarptautinės jaunųjų bitininkų varžybos (R. Mačienė).
--- LBS internetinės svetainės tobulinimo klausimai (A. Skirkevičius, L. Blažytė Čereškienė),
---LBS žurnalo „Lietuvos bitininkas“ išleidimas ir jo tobulinimas (A. Skirkevičius, J. Juodvalkis, K. Spetyla),
---Dalyvavimas Lietuvos Apiterapeutų veikloje (K. Spetyla).
---Konkursas „pažangiausias bitynas Lietuvoje 2018“ (A. Skirkevičius, K. Spetyla, A. Amšiejus, J. Juodvalkis).
---Dalyvavimas valstybine maisto ir veterinarijos tarnybos rengiamose priemonėse“ (A. Skirkevičius).
---Dalyvavimas valstybine augalininkystės tarnybos rengiamose priemonėse“ (A. Skirkevičius).