LBS darbo planas 2019 metams

I. Organizacinė veikla
- LBS ataskaitinis susirinkimas (Kauno raj. Žemės ūkio universitetas, A. Skirkevičius, A. Amšiejus 2019 03 23).
- LBS Valdybos posėdžiai (Vilniuje, A. Skirkevičius, K. Spetyla, preliminarios datos 2019 05; 2019 07; 2019 12.
 
II. Bitininkystės vystymo Lietuvoje veikla

- Dalyvavimas Lietuvos vyriausybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir tarptautinėse organizacijose sprendžiant bitininkystei svarbius klausimus (A. Skirkevičius).
- Metodinė ir organizacinė pagalba naujai besikuriančioms bitininkų organizacijoms (A. Skirkevičius, K. Spetyla).
 -Supažindinimas bitininkų su nauja LBS narių medaus žymėjimo tvarka ir apie jos naudą informavimas visuomenės (draugijų pirmininkai, LBS valdybos nariai)

III. Ūkinė-finansinė veikla
-Dalyvavimas bitininkystės sektoriaus programoje (2019 03 - 10 mėnesiai, A. Skirkevičius, K. Spetyla).
-Nario mokesčio surinkimas (2019 03 - 10 mėnesiai, A. Skirkevičius, K. Spetyla, V. Juodvalkis).

IV. Bitininkų mokymo, švietėjiška ir kultūrinė veikla
---Regioniniai  bitininkų mokymai: prof. habil. dr. A. Skirkevičius, Doc. dr. A. Amšiejus, K. Spetyla, Dr. J. Balžekas, dr. L. Blažytė – Čereškienė, S. Uselis, B. Budreckienė, A. Rutkauskas, J. Jankauskas.
 ---XLII Lietuvos bitininkų šventės organizavimas (Šakių raj. rugpjūčio 4-5 d.)
Organizacinis komitetas: Šakių bitininkų draugijos pirmininkas Kęstutis Ūsas (pirmininkas), LBS viceprezidentas, Vilniaus bitininkų susivienijimo pirmininkas Kazys Spetyla (vicepirmininkas), nariai: LBS viceprezidentas doc. dr. Algirdas Amšiejus, LBS valdybos narys, UAB „Bičių korys“ direktorius Jonas Juodvalkis, UAB Wilara direktorius Gediminas Olsevičius, UAB „Bičių Austėja“ direktorius Sigitas Uselis, Šakių bitininkų draugijos nariai Evaldas Kasperavičius, Eividas Timinskas, Eividas Timinskas, Vytenis Vaičiūnas, Giedrius Rinkevičius, Jolita Avdejankovienė
--- Mokomoji bitininkų išvyka į APIMONDIA kongresą Kanadoje- 2019 m. rugsėjo 7 – 15 d. (S. Uselis),
---Tarptautinės jaunųjų bitininkų varžybos (R. Mačienė).
--- LBS internetinės svetainės atnaujinimo klausimai (A. Skirkevičius, L. Blažytė Čereškienė),
---LBS žurnalo „Lietuvos bitininkas“ išleidimas (A. Skirkevičius, J. Juodvalkis, K. Spetyla),
---Dalyvavimas Lietuvos Apiterapeutų veikloje (K. Spetyla).
---Konkursas „pažangiausias bitynas Lietuvoje 2019“ (A. Skirkevičius, K. Spetyla, A. Amšiejus, J. Juodvalkis).
---Dalyvavimas Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybos rengiamose priemonėse“ (A. Skirkevičius).
---Dalyvavimas Valstybine augalininkystės tarnybos rengiamose priemonėse“ (A. Skirkevičius).