LBS darbo planas 2020metams

 I. Organizacinė veikla
- LBS ataskaitinis susirinkimas elektroninėmis priemonėmis (2020 05 04 d. A. Skirkevičius).
- LBS Valdybos posėdžiai (Vilniuje, A. Skirkevičius, K. Spetyla, preliminarios datos 2020 04; 2020 07; 2020 12.
- Metinės LBS veiklos ataskaitos ir leidinio apie LBS parengimas ir atspausdinimas (A. Skirkevičius).

II. Bitininkystės vystymo Lietuvoje veikla
--- Dalyvavimas Lietuvos vyriausybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir tarptautinėse organizacijose sprendžiant bitininkystei svarbius klausimus (A. Skirkevičius).
---Dalyvavimas Žemės ūkio ministerijos rengiamose priemonėse (A. Skirkevičius, K. Spetyla).
---Dalyvavimas Valstybine maisto ir veterinarijos tarnybos rengiamose priemonėse (A. Skirkevičius).
---Dalyvavimas Valstybine augalininkystės tarnybos rengiamose priemonėse (A. Skirkevičius).
---Dalyvavimas Lietuvos Apiterapeutų veikloje (K. Spetyla).
--- Metodinė ir organizacinė pagalba bitininkų organizacijoms (A. Skirkevičius, K. Spetyla, A. Amšiejus).
---Supažindinimas bitininkų su nauja LBS narių medaus žymėjimo tvarka ir apie jos naudą informavimas visuomenės rajonuose (bitininkų draugijų pirmininkai, LBS valdybos nariai)

III. Ūkinė-finansinė veikla
-Dalyvavimas bitininkystės sektoriaus rėmimo programoje (A. Skirkevičius, K. Spetyla).
-Nario mokesčio surinkimas ( A. Skirkevičius, K. Spetyla, V. Juodvalkis).

IV. Bitininkų mokymo, švietėjiška ir kultūrinė veikla
--- Darbo bitininkų draugijose organizavimas (bitininkų draugijų pirmininkai, LBS valdybos nariai)
--- LBS internetinės svetainės atnaujinimo klausimai (A. Skirkevičius, L. Blažytė -Čereškienė),
---LBS žurnalo „Lietuvos bitininkas“ išleidimas (A. Skirkevičius, J. Juodvalkis, K. Spetyla),
---Bitininkystės ir bičių produktų populiarinimas spaudoje, per paskaitas (LBS valdybos nariai, bitininkų draugijų pirmininkai).