Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2017-07-27

Pakeistos Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės

 1. P a k e i č i u Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip: