Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2018-06-08

Pakeistos Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės

P a k e i č i u Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“:

Pakeitimai