Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2020-06-02

Papildomas paramai gauti paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą teikimas

Pagal 2020 m. birželio 2 d. Žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-410 n u s t a t y t a s papildomas paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą teikimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams paramos administravimo skyriams terminas – nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. birželio 26 d.

Pagal 2020 m. birželio 2 d. Žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-415 2020 metais Bitininkystės metams numatytos priemonės gali būti įgyvendintos iki 2020 m. rugsėjo 1 d.“ Tokiu būdu pailgintas Bitininkystės programos įgyvendinimo 2020 metais terminas iki š. m. rugsėjo 1 d.

Daugiau...