Pakeistos Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklės

Žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-321

Taisyklės