Bitininkų draugijos

Grįžti į draugijų sąrašą

Kauno bitininkų draugija "Bitutė"

Pirmininkas Juozas Jankauskas

Atsiprašome. Svetainė rengiama.

  
Inovatyvios verslinės bitininkystės plėtra tarp Liublino bitininkų draugijos ir Kauno bitininkų draugijos

Š. m. birželio 30 – liepos 03 dienomis Kauno bitininkų draugija, pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės “Techninė pagalba” veiklos srities “Nacionalinis Kaimo tinklas” paramos projektą dalyvavo Lenkijoje organizuotame tarptautiniame teminiame susitikime “Inovatyvios verslinės bitininkystės plėtra tarp Liublino bitininkų draugijos ir Kauno bitininkų draugijos”.
Birželio 3 d.  dieną susipažinome su Liublino bitininkų draugija, jos pasiekimais, veikla, bitininkavimo galimybėmis. Buvome šiltai sutikti, mielai dalinomės bitininkystės profesinėmis žiniomis.
Liepos 1 dieną Kauno bitininkai lankėsi Lenkijos bitininkystės technikume, esančiame prie Liublino miesto Pčela Vole miestelyje, kur klausė pranešimo apie bičių motinų apvaisinimą. Po to aplankė atskiras technikumo patalpas, kur atakiuojamas, sukamas, fasuojamas ir etiketuojamas medus. Moksliniai bendradarbiai parodė ir čia pat įkurtą bitininkystės muziejų, medingų augalų kolekciją bei avilių parodą nuo seniausių laikų iki dabar.
Liepos 2-3 dieną Kauno bitininkų draugijos nariai dalyvavo tarptautiniame bitininkų susitikime ir konferencijoje bitininkystės ūkyje Stružuose, Krokuvos vaivadijoje. Į šį susitikimą ir konferenciją rinkosi bičiuliai iš visos Lenkijos. Renginio metu buvo skaitomi įvairūs moksliai pranešimai: bičių laikymo, gydymo, motinų selekcijos ir kitomis su bitininkyste susijusiomis temomis. Ypač daug buvo kalbama apie bitininkavimo naujoves, bei marketingo galimybes Europos sąjungoje.
Tarptautiniame susitikime bičiuliai turėjo galimybę susipažinti su naujausiais bičių produktų tyrimo metodais. Čia pat, konferencijų salėje, buvo eksponuojama fotografijos konkurso “Bitė ir jos aplinka” nuotraukos.
Ypač nustebino bitininkystės firmos “Sądecki Bartnik” sodyba, kurioje puikiai įrengtos edukacinės patalpos vaikams ir jaunimui, surinkta seniausių avilių Lenkijoje kolekcija, vaškinių žvakių gamybos patalpa, bei midaus degustavimo kavinukė.
Taip pat pabuvojome bitininko Aleksander Czyžycki bityne. Apžiūrėjome pagal visus europinius reikalavimus įrengtą medaus apdorojimo cechą. Susipažinome su jo bitininkavimo metodais.
Grįždami aplankėme žymaus Lenkijos bičių motinų augintojo Pšystov Loc bityną. Kauno bitininkų draugijos nariai buvo supažindinti su Lenkijoje paplitusiomis bičių rasėmis bei atskiromis jų linijomis. Buvo pasidalinta žiniomis apie dirbtiną bičių motinų apvaisinimą, jų davimą bičių šeimoms.
Teminis susitikimas su Lenkijos bitininkams buvo labai naudingas išvykos dalyviams. Jie pabuvojo Lenkijos bitininkų ruošimo mokykloje, pažangiausiuose bitynuose ir bitininkystės firmose. Įgytos žinios ir patirtis bus paskleista visiems draugijos nariams, kas padės mūsų bitininkams sėkmingiau taikyti inovatyvius verslinės bitininkystės metodus savo bitynuose.

 

Tarptautinis teminis susitikimas „Inovatyvios verslinės bitininkystės plėtra tarp Zalsburgo bitininkų draugijos ir Kauno bitininkų draugijos“

Kauno bitininkų draugijos bitininkai, pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės “Techninė pagalba” veiklos srities “Nacionalinis Kaimo tinklas” paramos projektą dalyvavo Austrijoje organizuotame tarptautiniame bitininkų susitikime “Inovatyvios verslinės bitininkystės plėtra tarp Zalsburgo bitininkų draugijos ir Kauno bitininkų draugijos”.
2012. 06. 22 dienos ankstų rytą išvykome iš Kauno. Pirmoji nakvynė buvo Lenkijoje, Lenkijos bitininkų namuose . Kitą dieną vykome per Slovakiją ir pabuvojome Slovakijos bitininkų namuose, kur buvome šiltai sutikti. Bitininkai turėjo progą susipažinti su Slovakijos bitininkyste, jos pasiekimais ir problemomis. Birželio 24 dieną prasidėjo Kauno bitininkų draugijos pažintis su Austrijos Zalsburgo krašto bitininkyste ir bitininkais. Tai kalnuotas ir labai gražus kraštas. Miškingose kalnų pašlaitėse laikomos bitės surenka daug ekologiško žiedų ir spygliuočių lipčiaus medaus. Ten vystoma tiek mėgėjiška, tiek profesionali bitininkystė. Medus vertinamas ir rūšiuojamas. Vertingesnio ar retesnio medaus kaina žymiai didesnė. Bendraudami su Zalsburgo krašto bitininkais galėjome palyginti Lietuvos bitininkystę su Austrijos bitininkavimu. Krito į akis austrų bitininkų racionalumas. Profesionalūs bitininkai stengiasi ne tik išgauti daug ir kokybiško medaus, bet ir naudingai jį realizuoti. Būdami pas profesionalius bitininkus pamatėme, kad net už ekskursijos apsilankymą bityne galima surinkti pinigų. Bet žinios, pažangių bitininkavimo metodikų pamatymas buvo vertesni už keletą paliktų eurų.
Susitikimas su Austrijos Zalsburgo krašto bitininkais buvo naudingas ir įdomus. Susipažinome su austrų bitininkavimu, bitynais, bitininkystės patalpomis, valstybės požiūriu į bitininkystę.
Grįžome namo pro Vokietiją, Čekiją ir Lenkiją. Šiose valstybėse, iš anksto susitarę, taip pat aplankėme kelis bitynus ir pasisėmėme daug patirties ir žinių. Visa tai užfiksuota vaizdinėje medžiagoje, kurią galės pamatyti visi bitininkų draugijos nariai.

 

Kontaktinė informacija

  • Adresas: Baršausko g. 88/16, Kaunas
  • Tel.: 837 209380; 868519548
  • El. paštas: janzas@yahoo.com