Naujienos ir įvykiai

2021-06-12

Bitininkai kviečiami papildomai teikti paraiškas

Nuo birželio 14 d. iki birželio 25 d. bitininkai teikti paraiškas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos priemones.

Skaityti daugiau... 2021-05-28

ŽŪ ministras K.Navickas lankėsi A.Amšiejaus bityne

Apie žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko vizitą į dr. Algirdo Amšiejaus bityną

Skaityti daugiau... 2021-05-24

LBS posėdis dėl veiklos komisijų

Artėjant vasarai ir prasidedant aktyvesniam bitininkystės sezonui, vieni bitininkai pasiruošę jam jau kimba į darbus bitynuose, kiti baiginėja paskutinius paruošiamuosius darbus. Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos nariai, taip pat bitininkai, todėl kol dar orai kiek vėsesni ir darbas bitynuose dar nepasiekė aktyvumo, suorganizavo valdybos narių posėdį. Trumpai apie tai:

Skaityti daugiau... 2021-05-19

Gegužės 20-oji "Pasaulinė bičių diena"

Prieš keletą metų Jungtinių Tautų (JT) Generalinė asamblėja Niujorke vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kuria gegužės 20-oji paskelbta Pasauline bičių diena. Šią dieną pasaulio visuomenei kasmet bus priminta apie bičių ir kitų apdulkintojų išsaugojimo svarbą, primenama apie bičių svarbą visai žmonijai ir raginama imtis konkrečios veiklos jų išsaugojimui. Rezoliuciją rėmė 115 šalių, įskaitant JAV, Kanadą, Kiniją, Rusijos Federaciją, Indiją, Braziliją, Argentiną, Australiją ir visas Europos Sąjungos valstybes nares.

Skaityti daugiau... 2021-05-08

LBS atstovai dalyvavo vaizdo konferencijoje aptariant ekologinių ūkių ateities ir jų rėmimo po 2022 m. klausimus

Skaityti daugiau... 2021-04-23

Ūkininkai ir mažos įmonės vėl galės gauti išimtinę laikinąją valstybės paramą

Nuo COVID-19 krizės ypač nukentėję ūkininkai (tame tarpe ir bitininkai), labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios pernai negavo išimtinės valstybės laikinosios paramos, šiemet galės ją gauti. Planuojama, kad paraiškos bus renkamos nuo balandžio 28 d. iki gegužės 14 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ skirta teikti skubią laikinąją pagalbą labiausiai nuo krizės nukentėjusiems ūkininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims) ir mažoms įmonėms, neatsižvelgiant į jų teisinę formą. Taip pat – fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravusiems individualią veiklą. Žemės ūkio ministrui pakeitus priemonės įgyvendinimo 2021 metais taisykles, šiemet į paramą galės pretenduoti dar daugiau pareiškėjų: maisto gamintojai, negavę paramos pagal šią priemonę; specializuoti daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkiai, bitinikystės ūkiai; ūkiai, gaunantys pajamų iš gyvulininkystės.

Skaityti daugiau... 2021-04-22

Tyrimas: Medunešių bičių šeimų žuvimai 2020/2021

Laima Čereškienė: "Kviečiu Jus įsijungti į tarptautinės asociacijos COLOSS atliekamą tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti medunešių bičių šeimų žuvimo priežastis. Šiuo metu į tyrimą yra įsijungusios daugiau kaip 40 šalių. Kasmet dalyvaujančių šalių skaičius didėja. Su Jūsų pagalba po kelių metų pertraukos į tyrimą gali sugrįžti ir Lietuva. Kiekviena dalyvaujanti šalis kasmet atlieka bitininkų apklausas, siekdama surinkti informaciją iš nacionaliniu mastu reprezentatyvaus bitininkų skaičiaus. Tai leidžia palyginti bičių šeimų netekčių rodiklius šalies viduje tarp regionų bei tarp skirtingų šalių ir naudoti surinktus tarptautinius duomenis, siekiant geriau suprasti bičių šeimų praradimo rizikos veiksnius.

Skaityti daugiau... 2021-04-09

2021 m. balandžio 9 d. susitikimas su Žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku dėl pievų klausimo

Skaityti daugiau... 2021-04-02

Sveikiname su Šv. Velykomis

Skaityti daugiau... 2021-04-02

Paskelbta 2022 m. Apimondijos kongreso data

2022 m. Apimondijos kongresas įvyks rugpjūčio 22 - 27 dienomis Ufa, Rusijoje.

Skaityti daugiau... 2021-03-27

Lietuvos bitininkų sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas 2021

2021 m. kovo 20 d. įvyko Lietuvos bitininkų sąjungos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Dėl sudėtingos Covid-19 situacijos šalyje susirinkimas pirmą kartą buvo rengiamas nuotoliniu būdu. Susirinkimą profesionaliai suorganizavo Vilniaus bitininkų susivienijimo atstovai: Vilma Stankutė (pirmininkė) ir Saulius Šimkonis, o Lietuvos bitininkų sąjungos nariai, nors ir esant nepatogumams dėl organizuojamo susirinkimo formato, gausiai susirinko. Lietuvos bitininkų sąjunga daug metų taikė praktiką, kai į visuotinį ataskaitinį susirinkimą būdavo kviečiami ne tik bitininkų draugijų pirmininkai, bet ir aktyvūs šių draugijų valdybos bei paprasti nariai. Tačiau šiais metais, vykdant susirinkimą nuotoliniu būdu, buvo nuspręsta susirinkimą daryti taip, kad jame dalyvautų tik balsavimo teisę turintys Lietuvos bitininkų sąjungos nariai. Buvo pakviestas dalyvauti tik vienas svečias, t. y. europarlamentaras Juozas Olekas. Dalyvių skaičius apribotas dėl to, kad būtų įmanoma moderuoti susirinkimą bei balsavimo metu suskaičiuoti balsus, identifikuoti balsą atiduodančius atstovus. Šiais metais dėl to buvo nutarta viešai pateikti šio susirinkimo išsamų aprašymą su susirinkimo protokolu, o kitais metais, jei pandeminė situacija leis, į susirinkimą ir vėl bus kviečiami visi besidomintys, arba bus ieškoma kitų sprendimų, kaip padaryti šį susirinkimą labiau pasiekiamą.

Skaityti daugiau... 2021-01-04

Liūdna žinia

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 69-uosius metus, mirė žinomas Lietuvoje bitininkystės srityje dirbantis mokslininkas, Lietuvos bitininkų sąjungos valdybos narys, agrarinių mokslų daktaras Jonas Balžekas (1952 m. vasario 6 d. – 2021 m. sausio 4 d.).

Skaityti daugiau... 2020-12-31

Papildomi patikslinimai 2021 metais paramai gauti taisyklėse

Pristatomi du Žemės ūkio ministro įsakymai dėl taisyklių paramai gauti pakeitimų 2020 m. gruodžio 9 d. Nr. 3D-847 ir 2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-888

Skaityti daugiau... 2020-12-13

Jau nuo 2021 m. sausio 4 d. iki vasario 1 d. bitininkai vėl galės kreiptis paramos.

Programoje numatytos šios priemonės, kurioms įgyvendinti bitininkai gali gauti valstybės paramą: techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms; kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze; bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas; medaus fizinių ir cheminių savybių analizė; bičių šeimų atnaujinimas; bitininkystei ir bitininkystės produkcijai skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos; rinkos stebėsena; bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje.

Skaityti daugiau... 2020-11-22

Bičių šeimų perskaičiavimas į sutarinius gyvulius

Ne retai bitininkai susiduria su neaiškumais bičių šeimas perskaičiuojant į sutartinius gyvulius. Siekiant bent kiek jiems padėti nagrinėjamu klausimu pateikiame daugiau informacijos.

Skaityti daugiau...