Naujienos ir įvykiai

Grįžti į įvykių sąrašą
2022-01-28

Paramos pateikimas pasirašant elektoniniu parašu

NMA paskelbus paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą teikimą svarbu atkreipti dėmesį į Taisyklių 53 punktą:

53. Užpildyta paramos paraiška pagal Bitininkystės programos priemones (3 priedas) kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis), nurodytais Dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraiška, sąraše (4 priedas), teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, pateikiant paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Paraiška ir prašomi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos. Paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pasirašyti bei pateikti ir įgalioto asmens. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.


Papildomai apie tai, kaip reikėtų išsiimti elektroninį parašą yra informuoti bitininkų draugijų pirmininkai, o Lietuvos bitininkų sąjungos vienijamų bitininkų draugijų nariai dėl papildomos informacijos galite kreiptis į:

Elektrėnų bitininkų draugijos "Bitinai" pirmininką Arūną Adžgauską Tel.: 8 687 43032, El. paštas: info@bitinas.eu

Kaip pasirašyti elektrininiu parašu

Jeigu jau turime įsigiję kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatą ir mokame užpildytą formą išsaugoti PDF formatu – bandykime jį pasirašyti.

Einame į https://www.gosign.lt/lt

Spaudžiame Prisijungti.

Pasirenkame prisijungimo būdą: Mobilusis elektroninis parašas.
Įvedame savo asmens kodą ir telefono numerį.

Spaudžiame Jungtis.

Sistemai užklausus telefone įvedame SIM kortelėje nurodytą sPIN1 kodą.

Spaudžiame PRISIJUNGTI.

Naujo dokumento įkėlimui spaudžiame Iš kompiuterio.

Įkėlus dokumentą spaudžiame užrašą Mano parašas su violetine ikona.

Užpildome grafas (tai nėra būtina) Paskirtis, Pasirašymo vieta, Kontaktinė informacija.
Pasirenkame Parašo atvaizdo vietą (tai nėra būtina, bet pasirinkus – parašo atvaizdas neturi uždengti dokumento teksto).
Būtinai paliekame varnelę Pridėti laiko žymę!
Ir spaudžiame – Pasirašyti su: Mobiliuoju telefonu.


Sistemai užklausus telefone įvedame SIM kortelėje nurodytą sPIN2 kodą.

Dokumentas pasirašytas.
Tuomet spaudžiame Atsisiųsti – Išsaugoti dokumentą Į kompiuterį.

Taip pasirašę visus dokumentus galime siųsti adresu dokumentai@nma.lt

Atsisiuntus ir išsaugojus pasirašytą dokumentą, iš GoSign sistemos jį reikia ištrinti: spaudžiame Ištrinti.

Ištrinti reikai todėl, kad GoSign nėra skirta dokumentų saugojimui ir vienam klientui skirta viso labo 50 MB. O nelikus laisvos vietos negalėsite pasirašinėti naujų dokumentų.
Ir baigus darbą būtina IŠEITI (dešiniajame viršutiniame kampe).