Renkamos paraiškos pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos priemones

 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMĄ


2017 m. gruodžio 21 d. Nr. 3D-829
Vilnius

Siekdamas, kad 2017 m. būtų tinkamai įgyvendinta Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo“, ir remdamasis Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-730 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 19 punktu,
n u s t a t a u paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą teikimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams paramos administravimo skyriams terminą – nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. vasario 5 d.

Žemės ūkio ministras                                              Bronius Markauskas