Kokia parama gali pasinaudoti bitininkai?

 Žemės ūkio ministerija, siekdama padėti bitininkams, yra numačiusi ne vieną priemonę, galinčią jiems padėti ir kviečia naudotis Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 m. siūlomomis galimybėmis.

Bitininkai ir kiti ūkininkai jau nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d. kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Jie projektui galės gauti iki 50 tūkst. Eur. Iš viso investicijoms įgyvendinti skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Sąlygos ir reikalavimai paramai gauti nustatyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2019-02-07 įsakymu Nr. 3D-70.
 

Nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. bitininkai ir kiti ūkininkai gali teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Finansuojamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su remiama veikla ir būtinos verslo planui įgyvendinti.
 

Nuo liepos 1 d. iki 31 d. planuojam priimti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Ši veiklos sritis skirta ne vyresniems kaip 40 metų amžiaus bitininkams ir kitiems ūkininkams.
Kitos galimybės
 

Taip pat bitininkams teikiama parama ir pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą – 2018 m. pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų bičių produktų ir jų mišinių specifikaciją buvo sertifikuoti 127 pareiškėjai (sertifikuotos 4573 bičių šeimos).
 

Parama kasmet teikiama ir už papildomą bičių maitinimą (už cukrų) – paraiškos renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. Štai, pavyzdžiui, už papildomą bičių maitinimą bičių laikytojams 2018 m. už papildomą bičių maitinimą išdalinta suma yra 570189,88 Eur. Pareiškėjų skaičius – 6492.
 

Žemės ūkio ministerijos skelbiama informacija