Konferencija „Lietuvos tamsiųjų bičių Apis mellifera mellifera populiacijos atkūrimo perspektyvos Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių rezervato teritorijose"

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti konferencijoje „Lietuvos tamsiųjų bičių Apis mellifera mellifera populiacijos atkūrimo perspektyvos Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių rezervato teritorijose", kuri vyks 2021 m. spalio 22 d. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos Lankytojų centre Marcinkonyse, Miškininkų g. 61, Varėnos r.

Apie dalyvavimą prašome informuoti telefonu +370 64504795 ir/ ar el. paštu l.zukauskiene@dzukijosparkas.lt

 

PROGRAMA:

10:30-11:00 Registracija, kava – arbata
11:00-11.30 Konferencijos atidarymas. Projekto ENI-LLB-2-359 „Etninės kultūros paveldo išsaugojimas ir turizmo plėtra drevinės bitininkystės regione“ ir nematerialaus paveldo vertybės Drevinė bitininkystė Varėnos krašte pristatymas. (Eimutis Gudelevičius Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius).
11.30-12.15 Lietuvos tamsiosios medunešės bitės Apis mellifera mellifera populiacijos genofondo įvertinimas Čepkelių rezervato apylinkėse. (Dr. Laima Blažytė Čereškienė, Gamtos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja).
12.15-12.35 Kitų porūšių genų introgresijos vertinimas Lietuvos vietinio porūšio tamsiosios medunešės bitės Apis m. mellifera šeimose. (Dr. Eduardas Budrys, Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas).
12.35-13.00 LAMMC ŽI bitininkystės sektoriaus darbai vietinių bičių genofondo išsaugojimui. (Diana Tamašauskienė, ŽI Bitininkystės sektoriaus mokslo darbuotoja iki 2018 m.).
13:00-14:00 Pietūs
14.00-14.30 Tolimesnio darbo su atkuriama Lietuvos vietine bite perspektyvos. (Dr. Rūta Šveistienė, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centro vadovė).
14:30-15.15 Saugoma teritorija – būtina sąlyga Lietuvos tamsiųjų bičių populiacijos atkūrimui. (Arūnas Adžgauskas, asociacijos „Lietuvos tamsioji bitė“ vadovas).
15:15-15:30 Kavos – arbatos pertrauka
15:30-17:00 Pasisakymai ir diskusijos: Saugomos teritorijos įsteigimo galimybės siekiant išsaugoti Lietuvos tamsiųjų bičių populiaciją bei drevinės bitininkystės tradicijas;
Vietinių bendruomenių vaidmuo siekiant išsaugoti drevinės bitininkystės tradicijas.