Lietuvos bitininkų sąjungos veiklos komisijos

 Veiklos komisijos - tai specializuotos komisijos, kurios sprendžia konkrečių sričių klausimus; į komandą įeina LBS valdybos nariai, regioninių bitininkų draugijų nariai, aktyvūs, kompetentingi bitininkai, norintys prisidėti savo darbu ir žiniomis.

Patvirtintos veiklos komisijos bei atsakingi LBS valdybos nariai:

 • Viešųjų ryšių ir marketingo komisija - Informacinė sklaida tarp bitininkų. Informacinė sklaida visuomenei. Bičių produktų vartojimo skatinimo marketingas, LBSNM prekės ženklo (medaus etiketės) vystymas ir populiarinimas. Dalyvavimas apiterapeutų veikloje.
  Atsakingi komandos nariai: V. Arbutavičius (pirmininkas), L. Galvonas, K. Ūsas.
  +370 674 84149
   
 • Švietimo komisija – mokymai ir paskaitos bitininkams; darbas su jaunaisiais bitininkais; paskaitos bičių produktų vartotojams.
  Atsakingi komandos nariai: A. Amšiejus, R. Šemeklis, D. Tamašauskienė.

   
 • Bičių biologijos komisija – bičių veislininkystė, bičių sveikatingumas, vietinių bičių išsaugojimas.
  Atsakingi komandos nariai: D. Tamašauskienė (pirmininkė), A. Amšiejus, R. Šemeklis.
  +370 687 14440
   
 • Ekonomikos komisija – biudžeto sudarymas ir jo užtikrinimas, lėšų surinkimas bei naujų finansinių šaltinių paieška.
  Atsakingi komandos nariai: K. Ūsas (pirmininkas), B. Budreckienė, J. Juodvalkis, T. Vaičiūnas.
  +370 699 89543

   
 • Bitininkystės vystymo komisija – bendravimas su visomis institucijomis, įstaigomis, asociacijomis, kurios svarbios sprendžiant bitininkystės klausimus, t.y. NMA, VMI, VMVT, ŽŪM ir su tuo susiję klausimai.
  Atsakingi komandos nariai: T. Vaičiūnas(pirmininkas), L. Galvonas, J. Olekas, R. Šemeklis, K. Ūsas, S. Savickis.
  +370 682 39532
   
 • Organizacinių reikalų komisija – bendravimas su bitininkų draugijomis, bitininkų šventės organizavimas, pagalba bitininkų draugijoms.
  Atsakingi komandos nariai: B. Budreckienė (pirmininkė), V. Arbutavičius, J. Juodvalkis.
  +370 675 40650

 

Visais iškylančiais klausimais kreiptis: info@bitininkusajunga.lt