Žurnalas "Lietuvos bitininkas"

Mokslo ir praktikos žurnalas bitininkams ir bičių produktų vartotojams. Leidžiamas nuo 1991 m. kas ketvirtį. Steigėjas LBS, leidėjas UAB "Bičių korys". Jau išleisti 54 numeriai.

Steigėjas, leidėjas, vyriausiasis redaktorius bei redkolegija stengiasi, kad leidinio turinys ir išvaizda nuolat gerėtų.

1905 m. kunigas Ambraziejus Vilniuje leido mėnesinį žurnalą "Lietuvos bitininkas", kuriame spausdino aktualius straipsnius ūkininkams ir bitininkams - bitininkystės, augalininkystės, gyvulininkystės ir žemės ūkio mechanizavimo klausimais. Išleista 12 numerių.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Lietuvos bitininkų sąjunga kartu su Žemės ūkio ministerijos Informacijos ir leidybos centru 1991 m. vėl pradėjo leisti žurnalą "Lietuvos bitininkas". Leidinys orientuotas į bitininkus, besidominčius bitininkyste ir bičių produktų vartotojus. Žurnalas skleidžia mūsų šalies ir užsienio, ypač Europos Sąjungos šalių, bitininkystės mokslo ir praktikos naujoves. Todėl jis įdomus ir bitininkams mėgėjams, ir didelių bitynų savininkams, apiterapeutams, gamtininkams, žemės ūkį studijuojantiems.

Be prenumeratos Lietuvos pašte (užsakymo numeris - 5035), "Lietuvos bitininkas platinamas UAB "Bičių korys" atstovybėse, Bitininkų draugijose, įvairių bitininkystės renginių metu. "Lietuvos bitininkas" - visų bitininkų leidinys. Jį skaitykite, rašykite savo pastebėjimus, siūlymus, džiaukitės savo pasiekimais, propaguokite naujausias bitininkavimo technologijas, dalinkitės patirtimi, reklamuokite naujausius gaminius, pagrįstai kelkite trūkumus ir siūlykite savo sprendimo būdus. Kitais žodžiais tariant - dalyvaukite "Lietuvos bitininko" gyvenime.

"Lietuvos bitininko" redakcija

Adresas: Lazdynų g. 21, 04129 Vilnius
Tel.: (+370~5) 244 14 38, 244 78 41
Faksas (+370~5) 245 04 67
El. p. info@biciukorys.lt